Robert Burns and Maciej Kazimierz Sarbiewski: A Translatological Investigation into the Mystery of 'I dream'd I lay'

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiRobert Burns and Maciej Kazimierz Sarbiewski: A Translatological Investigation into the Mystery of 'I dream'd I lay'
Adres internetowyhttp://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/scottish_literary_review/v005/5.1.fordo-ski.pdf
Tytuł czasopismaSCOTTISH LITERARY REVIEW
Mediumpublikacja drukowana
Tom5
Zeszyt1
Rok wydania2013
Od strony13
Do strony29
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kulturyAngielski
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2013

Lista autorów
  
 1. Krzysztof Fordoński, Zakład Literaturoznawstwa Interkulturowego [Współautor]