Pod linkiem i poza sieci±. Lokalne i globalne konteksty korzystania z technologii Web 2.0: Polska, Malawi, Zambia, Stany Zjednoczone (Under the link and outside the net. Local and global context of Web 2.0 usage: Poland, Malawi, Zambia, United States of America)

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiPod linkiem i poza sieci±. Lokalne i globalne konteksty korzystania z technologii Web 2.0: Polska, Malawi, Zambia, Stany Zjednoczone (Under the link and outside the net. Local and global context of Web 2.0 usage: Poland, Malawi, Zambia, United States of America)
Adres internetowyhttp://zew.info.pl/files/ZEW-2013-1%2818%29.pdf
Tytuł czasopismaZESZYTY ETNOLOGII WROCŁAWSKIEJ
Mediumpublikacja drukowana
Tom
Zeszyt1(18)
Rok wydania2013
Od strony89
Do strony109
Numer publikacji1,28 ark.
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2013

Lista autorów
  
 1. Piotr Cichocki, Zakład Etnologii Pozaeuropejskiej i Globalistyki [Współautor]