Film antropologiczny. Medium nieoswojone?

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiFilm antropologiczny. Medium nieoswojone?
Adres internetowy http://portal.uw.edu.pl/documents/5799051/5942233/2%2862%29marzec-kwiecie%C5%842013.pdf#page=29
Tytuł czasopismaUNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI
Mediumpublikacja drukowana
Tom62
Zeszyt2
Rok wydania2013
Od strony28
Do strony29
Numer publikacji0,21
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2013

Lista autorów
  
 1. Sławomir Sikora, Zakład Antropologii Kulturowej [Współautor]