'List do św. Piotra' w pochówkach XVI-XVIII w. w świetle współczesnych praktyk pogrzebowych oraz modlitw apokryficznych

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopiśmie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacji'List do św. Piotra' w pochówkach XVI-XVIII w. w świetle współczesnych praktyk pogrzebowych oraz modlitw apokryficznych
Adres internetowy
Tytuł czasopismaKWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ
Mediumpublikacja drukowana
Tom
Zeszyt2
Rok wydania2013
Od strony339
Do strony350
Numer publikacji0,80 ark.
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2013

Lista autorów
  
 1. Magdalena Zowczak, Zakład Etnologii Polski i Europy [Współautor]