The Virgin Mary in19TH - and 20TH - century Polish fo lk culture ( selected source issues and questions which arise )

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiThe Virgin Mary in19TH - and 20TH - century Polish fo lk culture ( selected source issues and questions which arise )
Adres internetowyhttp://www.etnografiapolska.pl/images/volume/32/StronyodEP_XXXII_z1-15_Sokolewicz.pdf
Tytuł czasopismaETNOGRAFIA POLSKA
Mediumpublikacja drukowana
TomXXXII
Zeszytbook 1
Rok wydania1988
Od strony289
Do strony303
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2013

Lista autorów
  
 1. Zofia Sokolewicz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej [Współautor]