A Journey to the Land of the People: 'Ethno' in Polish Design [Special Edition]

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiA Journey to the Land of the People: 'Ethno' in Polish Design [Special Edition]
Adres internetowy
Tytuł czasopisma2+3 D: GRAFIKA PLUS PRODUKT. OGÓLNOPOLSKI KWARTALNIK PROJEKTOWY
Mediumpublikacja drukowana
Tom
Zeszyt
Rok wydania2013
Od strony68
Do strony72
Numer publikacji0,41 ark.
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2013

Lista autorów
  
 1. Ewa Klekot, Zakład Antropologii Kulturowej [Współautor]