Neutron-skin uncertainties of Skyrme energy density functionals

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopiśmie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiNeutron-skin uncertainties of Skyrme energy density functionals
Adres internetowy
Tytuł czasopismaPHYSICAL REVIEW C
Mediumpublikacja drukowana
Tom88
Zeszyt
Rok wydania2013
Od strony1
Do strony5
Numer publikacji031305
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2013

Lista autorów
  
 1. M Kortelainen, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 2. J Erler, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 3. Witold Nazarewicz, Zakład Teorii Struktury Jąder Atomowych [Współautor]
 4. N Birge, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 5. Y Gao, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 6. E Olsen, Jednostka zewnetrzna [Współautor]