Electoral context, habit-formation adn voter turnout: A new analysis

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiElectoral context, habit-formation adn voter turnout: A new analysis
Adres internetowy
Tytuł czasopismaELECTORAL STUDIES
Mediumpublikacja drukowana
Tom32(1)
Zeszyt
Rok wydania2013
Od strony140
Do strony152
Numer publikacjiISSN 0261-3794
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2013

Lista autorów
  
 1. Maciej Górecki, Instytut Socjologii [Autor oryginału]