A Vote of Confidence: On the Aims and Functions of Literary History

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiA Vote of Confidence: On the Aims and Functions of Literary History
Adres internetowy
Tytuł czasopismaTEKSTUALIA
Mediumpublikacja drukowana
Tom
Zeszyt1
Rok wydania2013
Od strony149
Do strony168
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2013

Lista autorów
  
 1. Żaneta Nalewajk, Zakład Literatury XX wieku [Współautor]
 2. David Malcolm, Jednostka zewnetrzna [Tłumacz]