Metaforický vampirizmus hrdiniek slovenskej medzivojnovej prózy (Hrušovský, ©vantner)

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacji Metaforický vampirizmus hrdiniek slovenskej medzivojnovej prózy (Hrušovský, ©vantner)
Adres internetowy
Tytuł czasopismaSLOVENSKA LITERATURA
Mediumpublikacja drukowana
Tom
Zeszyt2
Rok wydania2013
Od strony93
Do strony104
Numer publikacji
Język publikacjiSlowacki
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2013

Lista autorów
  
 1. Joanna Goszczyńska, Zakład Slawistyki Zachodniej [Współautor]