Contents of Hugh of St.-Cher’s Commentary on the Senteces. Books I–II

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopiśmie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiContents of Hugh of St.-Cher’s Commentary on the Senteces. Books I–II
Adres internetowy
Tytuł czasopismaPRZEGLĄD TOMISTYCZNY
Mediumpublikacja drukowana
TomXIX
Zeszyt
Rok wydania2013
Od strony9
Do strony90
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2013

Lista autorów
  
 1. Magdalena Bieniak-Nowak, Zakład Historii Filozofii Polskiej [Współautor]