Agnieszka Goral, Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów czynności w języku białoruskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, 199 s.

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopiśmie
Rodzaj publikacjiRecenzja
Tytuł publikacjiAgnieszka Goral, Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów czynności w języku białoruskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, 199 s.
Adres internetowy
Tytuł czasopismaACTA ALBARUTHENICA
Mediumpublikacja drukowana
Tom14
Zeszyt
Rok wydania2014
Od strony383
Do strony388
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kulturyBialoruski
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2014

Lista autorów
  
 1. Mikołaj Timoszuk, Katedra Białorutenistyki [Współautor]