Dzisiejsza recepcja Pierre’a Duhema

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiDzisiejsza recepcja Pierre’a Duhema
Adres internetowy
Tytuł czasopismaSTUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA
Mediumpublikacja drukowana
TomVIII
Zeszyt4
Rok wydania2013
Od strony125
Do strony133
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2013

Lista autorów
  
 1. Anna Jedynak, Zakład Logiki [Współautor]