Ksi±żki, które pomog± w pracy, które warto przeczytać

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiKsi±żki, które pomog± w pracy, które warto przeczytać
Adres internetowy
Tytuł czasopismaPORADNIK BIBLIOTEKARZA
Mediumpublikacja drukowana
Tom
Zeszyt5
Rok wydania2014
Od strony23
Do strony23
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2014

Lista autorów
  
 1. Dorota Grabowska, Zakład Bibliotekoznawstwa [Współautor]