Ferromagnetism of GaMnAs Studied by Polarized Neutron Reflectometry

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiFerromagnetism of GaMnAs Studied by Polarized Neutron Reflectometry
Adres internetowy
Tytuł czasopismaPHYSICAL REVIEW B
Medium
Tom64
Zeszyt12
Rok wydania2001
Od strony1
Do strony4
Numer publikacji121302
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2001

Lista autorów
  
 1. Henryk Kępa, Zakład Badań Strukturalnych [Współautor]
 2. Joanna Kutner-Pielaszek, Wydział Fizyki [Współautor]
 3. Andrzej Twardowski, Zakład Fizyki Ciała Stałego [Współautor]
 4. C Majkrzak, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 5. J Sadowski, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 6. Tomasz Story, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 7. Tomasz Giebułtowicz, Jednostka zewnetrzna [Współautor]