Hausdorff dimension of harmonic measure for self-conformal sets

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiHausdorff dimension of harmonic measure for self-conformal sets
Adres internetowy
Tytuł czasopismaADVANCES IN MATHEMATICS
Medium
Tom171
Zeszyt
Rok wydania2002
Od strony1
Do strony58
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2002

Lista autorów
  
 1. M Urbański, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 2. Anna Zdunik, Zakład Układów Dynamicznych [Współautor]