MAGNETOREFLECTANCE AND MAGNETIZATION OF THE SEMIMAGNETIC SEMICONDUCTOR Zn1-xFexSe

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiMAGNETOREFLECTANCE AND MAGNETIZATION OF THE SEMIMAGNETIC SEMICONDUCTOR Zn1-xFexSe
Adres internetowy
Tytuł czasopismaPHYSICAL REVIEW B
Medium
Tom46
Zeszyt
Rok wydania1992
Od strony7537
Do strony7541
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy1992

Lista autorów
  
 1. Andrzej Twardowski, Zakład Fizyki Ciała Stałego [Współautor]
 2. P Głód, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 3. P Wise, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 4. J Crow, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 5. M Demianiuk, Jednostka zewnetrzna [Współautor]