ANALYSIS OF LONG RANGE MAGNETIC INTERACTION IN DILUTED MAGNETIC SEMICONDUCTORS

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiANALYSIS OF LONG RANGE MAGNETIC INTERACTION IN DILUTED MAGNETIC SEMICONDUCTORS
Adres internetowy
Tytuł czasopismaJOURNAL OF APPLIED PHYSICS
Medium
Tom61
Zeszyt
Rok wydania1987
Od strony3558
Do strony3559
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy1987

Lista autorów
  
 1. K Kopinga, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 2. W de Jonge, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 3. C Denissen, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 4. V Brabers, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 5. Andrzej Twardowski, Zakład Fizyki Ciała Stałego [Współautor]