RAMAN SCATTERING OF Fe AND Co IONS AND BOUND MAGNETIC POLARONS IN DILUTED MAGNETIC SEMICONDUCTORS

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w książce
Rodzaj publikacjiArtykuł konferencyjny
Tytuł publikacjiRAMAN SCATTERING OF Fe AND Co IONS AND BOUND MAGNETIC POLARONS IN DILUTED MAGNETIC SEMICONDUCTORS
Adres internetowy
Tytuł książkiProc. 22 International Conference on Physics of Semiconductors, Vancouver 1994
Tom
Od strony2505
Do strony2508
Liczba arkuszy
Liczba stron
Oznaczenie wydania
Miejsce wydaniaVancouver
Nazwa wydawcyWorld Scientific
Rok wydania1995
Tytuł serii
Numer w serii
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy1995

Lista autorów
  
 1. X Liu, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 2. D Heiman, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 3. Andrzej Twardowski, Zakład Fizyki Ciała Stałego [Współautor]
 4. T Fries, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 5. Y Shapira, Jednostka zewnetrzna [Współautor]