Magnetic and Structural Properties of GaMnN Mixed Crystals

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w książce
Rodzaj publikacjiArtykuł konferencyjny
Tytuł publikacjiMagnetic and Structural Properties of GaMnN Mixed Crystals
Adres internetowy
Tytuł książkiIII-Nitride Based Semiconductor Electronic and Optical Devices
Tom2001
Od strony84
Do strony91
Liczba arkuszy
Liczba stron
Oznaczenie wydaniaProceedings Volumes published by The Electrochemical Society
Miejsce wydaniaPennington, NJ, USA
Nazwa wydawcyThe Electrochemical Society, Inc.
Rok wydania2001
Tytuł seriiProceedings Electrochemical Society
Numer w serii
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2001

Lista autorów
  
 1. W Gębicki, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 2. L Adamowicz, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 3. M Palczewska, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 4. Marcin Zając, Instytut Fizyki Doświadczalnej [Współautor]
 5. Jacek Szczytko, Zakład Fizyki Ciała Stałego [Współautor]
 6. T Szyszko, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 7. S Podsiadło, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 8. Andrzej Twardowski, Zakład Fizyki Ciała Stałego [Współautor]