Ferromagnetic resonsnce in epitaxial (In0.53Ga0.47)(1-x)Mn(x)As: Angle- and temperature-dependent studies

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopiśmie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiFerromagnetic resonsnce in epitaxial (In0.53Ga0.47)(1-x)Mn(x)As: Angle- and temperature-dependent studies
Adres internetowy
Tytuł czasopismaPHYSICAL REVIEW B
Medium
Tom70
Zeszyt
Rok wydania2004
Od strony1
Do strony12
Numer publikacji115202
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2004

Lista autorów
  
 1. Konrad Dziatkowski, Instytut Fizyki Doświadczalnej [Współautor]
 2. M Palczewska, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 3. Tomasz Słupiński, Zakład Fizyki Ciała Stałego [Współautor]
 4. Andrzej Twardowski, Zakład Fizyki Ciała Stałego [Współautor]