Poeta propagatorem piękna. William Butler Yeats i narodowa moneta irlandzka

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiPoeta propagatorem piękna. William Butler Yeats i narodowa moneta irlandzka
Adres internetowy
Tytuł czasopismaPOZNAŃSKIE STUDIA POLONISTYCZNE
Mediumpublikacja drukowana
TomV (XXV)
Zeszyt
Rok wydania1998
Od strony325
Do strony336
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kulturyAngielski
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy1998

Lista autorów
  
 1. Krzysztof Fordoński, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej [Współautor]