Remarks on quotative `saying

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiRemarks on quotative `saying
Adres internetowy
Tytuł czasopismaSTUDIES IN POLISH LINGUISTICS
Medium
Tom1
Zeszyt
Rok wydania2004
Od strony29
Do strony45
Numer publikacji1
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2004

Lista autorów
  
 1. Andrzej Bogusławski, Katedra Lingwistyki Formalnej [Współautor]