Liczebniki zbiorowe w podręcznikach do gramatyki języka polskiego od XVI do XIX wieku

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w książce
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiLiczebniki zbiorowe w podręcznikach do gramatyki języka polskiego od XVI do XIX wieku
Adres internetowy
Tytuł książkiZamknięte w języku. Studia językoznawcze (red. H. Karaś)
Tom
Od strony16
Do strony22
Liczba arkuszy
Liczba stron
Oznaczenie wydania
Miejsce wydaniaWarszawa
Nazwa wydawcyWydawnictwo Wydziału Polonistyki UW
Rok wydania2004
Tytuł serii
Numer w serii
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kulturyPolski
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2004

Lista autorów
  
 1. Izabela Stąpor, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii [Współautor]