Z nazirannjau nad leksikaj Tvorau Jakuba Kolasa

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiZ nazirannjau nad leksikaj Tvorau Jakuba Kolasa
Adres internetowy
Tytuł czasopismaSTUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ
Mediumpublikacja drukowana
Tom22
Zeszyt
Rok wydania1995
Od strony21
Do strony30
Numer publikacji
Język publikacjiBialoruski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy1995

Lista autorów
  
 1. Mikołaj Timoszuk, Katedra Białorutenistyki [Współautor]