O rosyjskim żargonie młodzieżowym

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiO rosyjskim żargonie młodzieżowym
Adres internetowy
Tytuł czasopismaJĘZYKI OBCE W SZKOLE
Mediumpublikacja drukowana
Tom
Zeszyt
Rok wydania2005
Od strony3
Do strony10
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kulturyRosyjski
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2005

Lista autorów
  
 1. Mikołaj Timoszuk, Katedra Białorutenistyki [Współautor]