On Danielewiczowa's panorama of epistemic verbs. A gloss with draft amendments

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiOn Danielewiczowa's panorama of epistemic verbs. A gloss with draft amendments
Adres internetowy
Tytuł czasopismaLINGUA POSNANIENSIS
Mediumpublikacja drukowana
TomXLVII
Zeszyt
Rok wydania2005
Od strony21
Do strony38
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2005

Lista autorów
  
 1. Andrzej Bogusławski, Katedra Lingwistyki Formalnej [Współautor]