Influence of disorder on the optical absorption in semiconductors: Application to epitaxially grown III-V compounds

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopiśmie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiInfluence of disorder on the optical absorption in semiconductors: Application to epitaxially grown III-V compounds
Adres internetowy
Tytuł czasopismaPHYSICAL REVIEW B
Mediumpublikacja drukowana
Tom73
Zeszyt23
Rok wydania2006
Od strony1
Do strony9
Numer publikacji235340
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2006

Lista autorów
  
 1. Konrad Dziatkowski, Instytut Fizyki Doświadczalnej [Współautor]
 2. Ł Cywiński, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 3. Witold Bardyszewski, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej [Współautor]
 4. Andrzej Twardowski, Zakład Fizyki Ciała Stałego [Współautor]
 5. H Saito, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 6. K Ando, Jednostka zewnetrzna [Współautor]