A Case of Unsuccessful Translation: Lawrence Norfolk's Lempriere's Dictionary in Poland

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiA Case of Unsuccessful Translation: Lawrence Norfolk's Lempriere's Dictionary in Poland
Adres internetowyhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13825570600967754#.Ucsj2tgTai1
Tytuł czasopismaEUROPEAN JOURNAL OF ENGLISH STUDIES
Mediumpublikacja drukowana
Tom10
Zeszyt3
Rok wydania2006
Od strony289
Do strony296
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kulturyAngielski
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2006

Lista autorów
  
 1. Krzysztof Fordoński, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej [Współautor]