Search for Identity in modern Arabic prose

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiSearch for Identity in modern Arabic prose
Adres internetowy
Tytuł czasopismaSTUDIA ARABISTYCZNE I ISLAMISTYCZNE
Mediumpublikacja drukowana
Tom12
Zeszyt
Rok wydania2004
Od strony5
Do strony20
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kulturyArabski
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2006

Lista autorów
  
 1. Ewa Machut-Mendecka, Zakład Arabistyki i Islamistyki [Współautor]