Liczebniki zbiorowe w związku głównym zdania od XVI do XIX wieku

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w książce
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiLiczebniki zbiorowe w związku głównym zdania od XVI do XIX wieku
Adres internetowy
Tytuł książkiCzynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej (red. H. Karaś)
Tom
Od strony306
Do strony313
Liczba arkuszy
Liczba stron
Oznaczenie wydania
Miejsce wydaniaWarszawa
Nazwa wydawcyWydawnictwo Wydziału Polonistyki UW
Rok wydania2006
Tytuł serii
Numer w serii
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2006

Lista autorów
  
 1. Izabela Stąpor, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii [Współautor]