Gutters, Latrines and Closets. Sanitation Problems in Central-European Towns in Medieval and Early Modern Period (the 15th - second half of the 19th centuries)

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiGutters, Latrines and Closets. Sanitation Problems in Central-European Towns in Medieval and Early Modern Period (the 15th - second half of the 19th centuries)
Adres internetowy
Tytuł czasopismaACTA POLONIAE HISTORICA
Mediumpublikacja drukowana
Tom92
Zeszyt
Rok wydania2005
Od strony317
Do strony318
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2006

Lista autorów
  
 1. Andrzej Karpiński, Zakład Historii Nowożytnej [Współautor]
 2. U. Sowina, Jednostka zewnetrzna [Współautor]