Large scale continuous synthesis of carbon-encapsulated magnetic nanoparticles

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiLarge scale continuous synthesis of carbon-encapsulated magnetic nanoparticles
Adres internetowy
Tytuł czasopismaNANOTECHNOLOGY
Mediumpublikacja drukowana
Tom18
Zeszyt
Rok wydania2007
Od strony145608
Do strony145617
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2007

Lista autorów
  
 1. Michał Bystrzejewski, Wydział Chemii [Współautor]
 2. Andrzej Huczko, Pracownia Fizykochemii Nanomateriałów [Współautor]
 3. Hubert Lange, Pracownia Fizykochemii Nanomateriałów [Współautor]
 4. Piotr Baranowski, Pracownia Fizykochemii Nanomateriałów [Współautor]
 5. G Cota-Sanchez, Jednostka zewnetrzna; Universite de Sherbrooke, Atomic Energy of Canada Limited - Whiteshell Laboratories [Współautor]
 6. G Soucy, Jednostka zewnetrzna; Universite de Sherbrooke, Canada [Współautor]
 7. Jacek Szczytko, Zakład Fizyki Ciała Stałego [Współautor]
 8. Andrzej Twardowski, Zakład Fizyki Ciała Stałego [Współautor]