Structure and magnetism of MnAs nanocrystals embedded in GaAs as a function of post-growth annealing temperature

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiStructure and magnetism of MnAs nanocrystals embedded in GaAs as a function of post-growth annealing temperature
Adres internetowy
Tytuł czasopismaJOURNAL OF APPLIED PHYSICS
Mediumpublikacja drukowana
Tom101
Zeszyt
Rok wydania2007
Od strony113912
Do strony113918
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2007

Lista autorów
  
 1. Adam Kwiatkowski, Wydział Fizyki [Współautor]
 2. Dariusz Wasik, Zakład Fizyki Ciała Stałego [Współautor]
 3. Maria Kamińska, Zakład Fizyki Ciała Stałego [Współautor]
 4. Rafał Bożek, Zakład Fizyki Ciała Stałego [Współautor]
 5. Jacek Szczytko, Zakład Fizyki Ciała Stałego [Współautor]
 6. Andrzej Twardowski, Zakład Fizyki Ciała Stałego [Współautor]
 7. Jolanta Borysiuk, Jednostka zewnetrzna; Institute of Electronic Materials Technology, Warsaw [Współautor]
 8. J. Sadowski, Jednostka zewnetrzna; Institute of Physics, Polish Academy of Sciences and MAX-Lab, Lund University, Sweden [Współautor]
 9. Jacek Gosk, Jednostka zewnetrzna; Faculty of Physics, Warsaw University of Technology [Współautor]