Powrót Judasza - głosy z marginesu (rozmowa z redakcj±)

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiInne
Tytuł publikacjiPowrót Judasza - głosy z marginesu (rozmowa z redakcj±)
Adres internetowy
Tytuł czasopismaOPCIT
Mediumpublikacja drukowana
Tom29(2)
Zeszyt
Rok wydania2006
Od strony16
Do strony17
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2007

Lista autorów
  
 1. Magdalena Zowczak, Zakład Etnologii Polski i Europy [Współautor]