Contractible affine surfaces with quotient singularities

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiContractible affine surfaces with quotient singularities
Adres internetowy
Tytuł czasopismaTRANSFORMATION GROUPS
Mediumpublikacja drukowana
Tom12
Zeszyt
Rok wydania2007
Od strony293
Do strony340
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2007

Lista autorów
  
 1. Mariusz Koras, Instytut Matematyki [Współautor]
 2. P. Russel, Jednostka zewnetrzna [Współautor]