Complex algebraic curves via the Poncare-Hopf formula. I. Parametric lines

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacji Complex algebraic curves via the Poncare-Hopf formula. I. Parametric lines
Adres internetowy
Tytuł czasopismaPACIFIC JOURNAL OF MATHEMATICS
Mediumpublikacja drukowana
Tom229
Zeszyt
Rok wydania2007
Od strony307
Do strony338
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2007

Lista autorów
  
 1. Maciej Borodzik, Zakład Układów Dynamicznych [Współautor]
 2. Henryk Żoł±dek, Zakład Układów Dynamicznych [Współautor]