The Monarch’s Gesture and Visualisation of Rituals Associated with the Cult of Relics

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiThe Monarch’s Gesture and Visualisation of Rituals Associated with the Cult of Relics
Adres internetowy
Tytuł czasopismaACTA POLONIAE HISTORICA
Mediumpublikacja drukowana
Tom96
Zeszyt2
Rok wydania2007
Od strony23
Do strony55
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2007

Lista autorów
  
 1. Jerzy Pysiak, Zakład Historii ¦redniowiecznej [Współautor]