Bernadetta M. Puchalska-D±browska „Literatura angielska. Zarys dziejów. Skrypt dla studentów filologii polskiej”. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2003

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiRecenzja
Tytuł publikacjiBernadetta M. Puchalska-D±browska „Literatura angielska. Zarys dziejów. Skrypt dla studentów filologii polskiej”. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2003
Adres internetowy
Tytuł czasopismaPRZEGLˇD GLOTTODYDAKTYCZNY
Mediumpublikacja drukowana
Tom25
Zeszyt
Rok wydania2008
Od strony173
Do strony176
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kulturyPolski
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2008

Lista autorów
  
 1. Krzysztof Fordoński, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej [Współautor]