Diurnal variation in energetic arousal, tense arousal and hedonic tone in extreme morning and evening types

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiDiurnal variation in energetic arousal, tense arousal and hedonic tone in extreme morning and evening types
Adres internetowy
Tytuł czasopismaCHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL
Mediumpublikacja drukowana
Tom25
Zeszyt
Rok wydania2008
Od strony577
Do strony595
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2008

Lista autorów
  
 1. Konrad Jankowski, Wydział Psychologii [Współautor]
 3. Wanda Ciarkowska, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych [Współautor]