Small amplitude limit cycles for the polynomial Lienard system

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiSmall amplitude limit cycles for the polynomial Lienard system
Adres internetowy
Tytuł czasopismaJOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS
Mediumpublikacja drukowana
Tom245
Zeszyt
Rok wydania2008
Od strony2522
Do strony2533
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2008

Lista autorów
  
 1. Maciej Borodzik, Zakład Układów Dynamicznych [Współautor]
 2. Henryk Żoł±dek, Zakład Układów Dynamicznych [Współautor]