Gagliardo-Nirenberg inequalities in weighted Orlicz spaces equipped with a not necessarily doubling measure

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopiśmie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiGagliardo-Nirenberg inequalities in weighted Orlicz spaces equipped with a not necessarily doubling measure
Adres internetowy
Tytuł czasopismaBULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN
Mediumpublikacja drukowana
Tom15
Zeszyt2
Rok wydania2008
Od strony217
Do strony235
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2008

Lista autorów
  
 1. Agnieszka Kałamajska, Zakład Równań Różniczkowych [Współautor]
 2. Katarzyna Pietruska-Pałuba, Zakład Teorii Prawdopodobieństwa [Współautor]