Collective religious experience and contemporary cultural practices. The Week of Vigil (1–8 April, 2005)

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w książce
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiCollective religious experience and contemporary cultural practices. The Week of Vigil (1–8 April, 2005)
Adres internetowy
Tytuł książkiExploring home, neighbouring and distant cultures
Tom
Od strony23
Do strony40
Liczba arkuszy
Liczba stron
Oznaczenie wydaniaISBN: 978-83-7181-569-0
Miejsce wydaniaWarszawa
Nazwa wydawcyWydawnictwo DiG
Rok wydania2008
Tytuł serii
Numer w serii
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2008

Lista autorów
  
 1. Magdalena Zowczak, Zakład Etnologii Polski i Europy [Współautor]