Silence stoned to death. Seen against the sun

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w książce
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiSilence stoned to death. Seen against the sun
Adres internetowy
Tytuł książkiExploring home, neighbouring and distant cultures
Tom
Od strony283
Do strony296
Liczba arkuszy
Liczba stron
Oznaczenie wydaniaISBN: 978-83-7181-569-0
Miejsce wydaniaWarszawa
Nazwa wydawcyWydawnictwo DiG
Rok wydania2008
Tytuł serii
Numer w serii
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2008

Lista autorów
  
 1. Sławomir Sikora, Zakład Antropologii Kulturowej [Współautor]