"Pan Tadevusz" u perakladach na belaruskuju movu

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w książce
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacji"Pan Tadevusz" u perakladach na belaruskuju movu
Adres internetowy
Tytuł książkiMost przez wieki
Tom
Od strony81
Do strony94
Liczba arkuszy
Liczba stron
Oznaczenie wydania
Miejsce wydaniaBiałystok
Nazwa wydawcyWydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego
Rok wydania1982
Tytuł serii
Numer w serii
Numer publikacji
Język publikacjiBialoruski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy1982

Lista autorów
  
 1. Zofia Skibińska-Charyło, Katedra Białorutenistyki [Współautor]