Wzajemne pretensje szlachty i duchowieństwa katolickiego w związku z „compositio inter status” w latach trzydziestych XVII wieku

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopiśmie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiWzajemne pretensje szlachty i duchowieństwa katolickiego w związku z „compositio inter status” w latach trzydziestych XVII wieku
Adres internetowy
Tytuł czasopismaKWARTALNIK HISTORYCZNY
Mediumpublikacja drukowana
TomCXIV
Zeszyt4
Rok wydania2007
Od strony43
Do strony59
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2008

Lista autorów
  
 1. Urszula Augustyniak, Zakład Historii Nowożytnej [Współautor]