Carbonylation of aromatic dinitro compounds with carbon monoxide to respective dicarbamates in the presence of the PdCl2/Fe/I2/Py catalytic system.

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiCarbonylation of aromatic dinitro compounds with carbon monoxide to respective dicarbamates in the presence of the PdCl2/Fe/I2/Py catalytic system.
Adres internetowy
Tytuł czasopismaJOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL
Mediumpublikacja drukowana
Tom303
Zeszyt
Rok wydania2009
Od strony43
Do strony51
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2009

Lista autorów
  
 1. Monika Karpińska, Wydział Chemii [Współautor]
 2. Jadwiga Skupińska, Pracownia Fizykochemicznych Podstaw Technologii Chemicznej [Współautor]
 3. P. Baran, Jednostka zewnetrzna [Współautor]