Adeline Rucquoi, Aimer dans l’Espagne médiévale. Plaisirs licites et illicites, Paris 2008

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiRecenzja
Tytuł publikacjiAdeline Rucquoi, Aimer dans l’Espagne médiévale. Plaisirs licites et illicites, Paris 2008
Adres internetowy
Tytuł czasopismaSTUDIA ¬RÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES
Mediumpublikacja drukowana
Tom46
Zeszyt
Rok wydania2009
Od strony192
Do strony192
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2009

Lista autorów
  
 1. Krzysztof Skwierczyński, Zakład Historii ¦redniowiecznej [Współautor]