Jaroslav Neme±, Kodex von Neutra. Geistige Erbschaft der italienisch-griechischen Mönche und ihrer Nachfolger von Aachen, Palatia, Győr 2007

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiRecenzja
Tytuł publikacjiJaroslav Neme±, Kodex von Neutra. Geistige Erbschaft der italienisch-griechischen Mönche und ihrer Nachfolger von Aachen, Palatia, Győr 2007
Adres internetowy
Tytuł czasopismaSTUDIA ¬RÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES
Mediumpublikacja drukowana
Tom46
Zeszyt
Rok wydania2009
Od strony192
Do strony192
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2009

Lista autorów
  
 1. Krzysztof Skwierczyński, Zakład Historii ¦redniowiecznej [Współautor]