Ruggero Benericetti, L’Eremo e la cattedra. Vita di san Pier Damiani (Ravenna 1007 – Faenza 1072), Ancora, Milano 2007

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiRecenzja
Tytuł publikacjiRuggero Benericetti, L’Eremo e la cattedra. Vita di san Pier Damiani (Ravenna 1007 – Faenza 1072), Ancora, Milano 2007
Adres internetowy
Tytuł czasopismaSTUDIA ¬RÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES
Mediumpublikacja drukowana
Tom46
Zeszyt
Rok wydania2009
Od strony191
Do strony191
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2009

Lista autorów
  
 1. Krzysztof Skwierczyński, Zakład Historii ¦redniowiecznej [Współautor]